Z OKAZJI

ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA


wszystkim pracownikom służby zdrowia

życzymy pomyślności, uśmiechu i radości każdego dnia,

dużo zdrowia i powodzenia w życiu osobistym.


Dziękujemy za Wasz codzienny trud

i poświęcenie w wykonywaniu

tej niezwykle odpowiedzialnej pracy.

Niech Wasza służba przynosi zadowolenie

i poczucie pełnienia ważnej misji.


Szczególne podziękowania kierujemy do partnerów

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

którzy wspierają prowadzone przez nas działania

na rzecz promocji zdrowia i ratownictwa przedmedycznego.


Dziękujemy pracownikom:

Grupowej Praktyki Lekarskiej „Primed" w Baborowie,

Przychodni Stomatologicznej „Stomadent" w Baborowie,

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu,

Ratownikowi Medycznemu Panu Marcinowi Isańskiemu,

Pielęgniarce Szkolnej Pani Danucie Jankowskiej


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,Pracownicy Oświaty

i Społeczność Uczniowska

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie


Baborów, 7 kwietnia 2017r.

 
21985888
22139688